smartbond

Základní informace

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond Broker Consulting SICAV, který je zaměřen na investice do státních, korporátních a 
alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících s různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený
na klíčových prvcích naší investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové
 efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním
single-asset přístupem, v jehož rámci se ale snažíme o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy
dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným fondem.

Složení portfolia

25% české korporátní dluhopisy

15% české státní dluhopisy

12% alternativní dluhopisové investice

10% korporátní dluhopisy investičního stupně v EUR

5% státní dluhopisy USA

5% státní dluhopisy EU

5% dluhopisy rozvíjejících se zemí v USD

5% dluhopisy rozvíjejících se zemí v lokálních měnách

5% high yield dluhopisy v EUR

5% high yield dluhopisy v USD

5% korporátní dluhopisy investičního stupně v USD

3% hotovost

Klíčové výhody OK Smart Bond v kostce

  • Konzervativní investice vhodná pro ochranu majetku před inflací na
 krátkodobém horizontu
  • Široce diverzifikované dluhopisové portfolio: optimálně kombinuje české dluhopisy a dluhopisy z dalších regionů
  • Portfolio tvoří jak státní, tak korporátní dluhopisy. Nedílnou součástí portfolio jsou ovšem i exotičtější a alternativní (například. konvertibilní) dluhopisy, které výrazně zlepšují rizikově-výnosový profil.
  • Globální rozložení investice mezi hlavní světové trhy – USA, Evropa a rozvíjející se ekonomiky
  • Tam, kde je to efektivní, investujeme prostřednictvím ETF kopírujících významné indexy
  • Úspora na poplatcích díky nižší nákladovosti oproti tradičním aktivně řízeným fondům
  • Úplné měnové zajištění

Dokumenty ke stažení (statut, klíčové informace pro investory – KIID, zpráva portfolio manažera, oznámení) naleznete ZDE >
foto_igor_bielik

Ing. Igor Bielik

investiční poradce Broker Consulting, a. s.
(jednatel MONECO, spol. s. r. o.)

Bezkonkurenční expertiza

Hlavním architektem fondu je přední český investiční expert Igor Bielik, který je všeobecně považován za doyena tuzemského kapitálového trhu. Igor je zakladatelem a ředitelem společnosti MONECO, která zahájila svoji činnost již roce 1993.

Společnost MONECO provádí již od svého založení sofistikovaný finanční výzkum a produktové analýzy. Společnost MONECO se jako jedna z prvních v České republice zaměřila na profesionální nezávislé placené investiční poradenství pro afluentní klientelu. V rámci poradenství vychází společnost MONECO již od svého vzniku ze švýcarských standardů a zaměřuje se na nejefektivnější investiční nástroje. Těmi jsou v posledních letech čím dál více tzv. ETF. Profesionální analytické zázemí reprezentuje již od roku 1997 časopis FOND SHOP, který se jako jediný v České republice na oborné úrovni věnuje investičním tématům, detailním analýzám podílových fondů a ETF, komentování dění na finančních trzích, stejně jako otvírání zásadních investičních témat. Čtenáři časopisu jsou přední čeští analytici i portfolio manažeři, stejně jako soukromí investoři. Společnost MONECO také realizuje celoevropský vzdělávací program pro finanční profesionály MONECO Financial Training. Jeho pravidelnými účastníky jsou analytici, portfolio manažeři a další finanční profesionálové z celého světa.

foto_igor_bielik

Ing. Igor Bielik

investiční poradce Broker Consulting, a. s.
(jednatel MONECO, spol. s. r. o.)
Pro detailní informace ohledně nabídky OK Smart Bond kontaktujte finanční konzultanty Broker Consulting, a. s.
Mohl by vás zajímat také program Exclusive nebo Exclusive+