Wealth management

Správa rozsáhlého finančního majetku je komplexním úkolem, který vyžaduje rozsáhlou expertizu a zkušenost v oblasti investování.

V rámci skupiny Broker Consulting jí disponuje především společnost MONECO, která poskytuje již od roku 1993 investiční služby pro bonitní klientelu, a to pouze na honorářovém principu.

Jde o zcela nezávislou formu poradenství, kdy MONECO neinkasuje žádné provize či poplatky spojené s prodejem jednotlivých nástrojů, ale jen přímou úhradu od klienta.

BC_erb

Odborníci MONECO při tvorbě investičních portfolií využívají jak nabídky Broker Consulting SICAV, tak široké spektrum investičních nástrojů z celého globálního trhu. Disponují rovněž rozsáhlými zkušenostmi při tvorbě rodinných portfolií (tzv. family office), spojených s převodem majetku či podnikání z generace na generaci.

Příklad vývoje jednorázově vložené částky v čase

Historická simulace
2009 – 2018

Předpokládaný historický vývoj OK SMART ETF (dynamický) po odečtení inflace

Reálný historický vývoj inflace v ČR (reálné znehodnocení prostředků na běžných účtech nebo v hotovosti)

Pro detailní informace ohledně wealth managementu kontaktujte společnost MONECO, spol. s.r.o.

MONECO, spol. s r. o.

zastoupená jednatelem Ing. Igorem Bielikem

Gorkého 1
602 00 Brno

IČO: 48532827
Zapsána v OR u KS Brno, sp. zn. C 10926

Tel.: 541 219 737-8
E-Mail: moneco@moneco.cz

www.moneco.cz