Uchování hodnoty majetku

Jedním z nejčastějších cílů investorů je ochrana hodnoty nashromážděného majetku před znehodnocením v důsledku růstu cenové hladiny.

Zhodnocení přesahující míru inflace běžné bankovní produkty nabízejí jen zřídka a je tedy třeba využít vhodné investiční nástroje. Takové, které však limitují riziko kolísání hodnoty investice a jsou tedy dostatečně konzervativní.

BC_erb
OK Smart ETF v tomto směru nabízí možnost sjednání kompozitních strategií v kombinaci s dluhopisovým fondem, které umožňují potlačit investiční riziko dle požadavků a potřeb investora. Z fondu s převahou akciové složky tak umíme udělat i výrazně konzervativní produkt, s převahou stabilnější dluhopisové složky.

Modelové strategie

Podívejte se, jaké kompozitní strategie podfondu OK Smart ETF si můžete sjednat pro ochranu majetku před inflací.

Strategie životního cyklu s realokací
(složení portfolia se v čase mění)
Strategie Počáteční portfolio Konečné portfolio
Růstová 100 % OK SMART ETF 20 % OK SMART ETF 80 % Conseq Invest Dluhopisový
Vyvážená 70 % OK SMART ETF, 30 % Conseq Invest Dluhopisový 10 % OK SMART ETF, 90 % Conseq Invest Dluhopisový
Konzervativní 40 % OK SMART ETF, 60 % Conseq Invest Dluhopisový 100 % Conseq Invest Dluhopisový
Investiční strategie bez realokace
(složení portfolia se v čase nemění)
Strategie  
Dynamická 100 % OK SMART ETF
Růstová 70 % OK SMART ETF, 30 % Conseq Invest Dluhopisový
Vyvážená 40 % OK SMART ETF, 60 % Conseq Invest Dluhopisový
Bližší informace o programu OK SMART ETF najdete zde
Pro detailní informace ohledně nabídky OK Smart ETF kontaktujte finanční konzultanty Broker Consulting, a. s.