Uchování hodnoty majetku

Jedním z nejčastějších cílů investorů je ochrana hodnoty nashromážděného majetku před znehodnocením v důsledku růstu cenové hladiny.

Zhodnocení přesahující míru inflace běžné bankovní produkty nabízejí jen zřídka a je tedy třeba využít vhodné investiční nástroje. Takové, které však limitují riziko kolísání hodnoty investice a jsou tedy dostatečně konzervativní.

BC_erb
OK Smart ETF v tomto směru nabízí možnost sjednání kompozitních strategií v kombinaci s dluhopisovým fondem, které umožňují potlačit investiční riziko dle požadavků a potřeb investora. Z fondu s převahou akciové složky tak umíme udělat i výrazně konzervativní produkt, s převahou stabilnější dluhopisové složky.

Modelové strategie

Podívejte se, jaké kompozitní strategie podfondu OK Smart ETF si můžete sjednat pro ochranu majetku před inflací.

Strategie životního cyklu s realokací
(složení portfolia se v čase mění)
StrategiePočáteční portfolioKonečné portfolio
Růstová100 % OK SMART ETF20 % OK SMART ETF
80 % OK SMART BOND
Vyvážená70 % OK SMART ETF,
30 % OK SMART BOND
10 % OK SMART ETF,
90 % OK SMART BOND
Konzervativní40 % OK SMART ETF,
60 % OK SMART BOND
100 % OK SMART BOND
Investiční strategie bez realokace
(složení portfolia se v čase nemění)
Strategie 
Dynamická100 % OK SMART ETF
Růstová70 % OK SMART ETF, 30 % OK SMART BOND
Vyvážená40 % OK SMART ETF, 60 % OK SMART BOND
Bližší informace o programu OK SMART ETF najdete zde
Pro detailní informace ohledně nabídky OK Smart ETF kontaktujte finanční konzultanty Broker Consulting, a. s.