To nejlepší z indexového a aktivního investování

Investiční výzkum dlouhodobě ukazuje, že naprostá většina správců tradičních aktivních fondů není schopna překonat ani vlastní benchmark a tím obhájit svou přidanou hodnotu. Naše investiční filozofie tento fakt pokládá za určující.

Vlajková loď nabídky společnosti OK Smart ETF tak na úrovni portfolia používá výhradně pasivní/indexové nástroje (ETF), které vedou k nižším poplatkům a dlouhodobě vyšší výkonnosti.

BC_erb

Indexové investiční nástroje jsou ovšem v případě OK Smart ETF okořeněny aktivní správou.

Správce může dle své odborné expertizy měnit zastoupení jednotlivých ETF, zajišťovat měnové riziko nebo částečně takticky měnit váhu regionů a tříd aktiv v rámci předem stanovených investičních limitů.

U těchto rozhodnutí můžeme přinést investorům reálnou přidanou hodnotu, na rozdíl od neefektivní snahy „trefit“ správnou akcii či emitenta. To nám umožňuje nabídnout řešení s lepší investiční výkonností za nižší cenu.