Správní rada

Společnost uplatňuje monistický způsob řízení, který je založený pouze na jednom vedoucím orgánu, správní radě.

foto_petr_hruby

Petr Hrubý

předseda správní rady
foto_vilem_podliska

Vilém Podliska

člen správní rady
foto_jiri_brabec

Jiří Brabec

člen správní rady

Statutární ředitel

logo_conseq

Conseq Funds investiční společnost, a. s.   |   IČ: 24837202   |   Praha 1    |   Rybná 682/14   |   PSČ 110 05
při výkonu funkce zastupují    Ing. Jan Vedral  |   Mgr. Hana Blovská

Definování investiční strategie pro nástroje a produkty BC Group

V rámci skupiny Broker Consulting spadá společnost do investiční divize, jejíž vedení je uvedeno níže. Investiční divize se podílí na stanovování investiční strategie společnosti a ve spolupráci s obhospodařovatelem definuje strategii portfolio managementu jednotlivých podfondů.

foto_jiri_sindelar

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. MBA

ředitel investiční divize
Broker Consulting, a. s.
foto_igor_bielik

Ing. Igor Bielik

investiční poradce Broker Consulting, a. s.
(jednatel MONECO, spol. s. r. o.)