O společnosti

Broker Consulting SICAV, a.s. je součástí finanční skupiny Broker Consulting. Jde o investiční fond s proměnným základním kapitálem, který umožňuje prostřednictvím investičních akcií participovat na investičních příležitostech prostřednictvím svých podfondů.

Tyto podfondy reprezentují různé investiční strategie, v současné době společnost nabízí první dva z nich – OK Smart ETF a OK Smart Bond.

BC_erb

Základní údaje

Registrátor
Conseq Investment Management, a.s., sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
Obhospodařovatel
Conseq Funds investiční společnost, a.s., sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.
Administrátor
Conseq Funds investiční společnost, a.s., sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.
Depozitář
Česká spořitelna, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., sídlem Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, Praha 8 IČ: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

Broker Consulting jako distributor produktů

Finanční skupina Broker Consulting představuje předního českého hráče v oblasti finančních služeb, s důrazem na profesionální finanční poradenství.

Od roku 2015 skupina poskytuje služby také v oblasti realitního zprostředkování a od roku 2018 je součástí skupiny divize investičních služeb, s hlavním prvkem v podobě Broker Consulting SICAV, a.s.

Zajímá vás více informací o společnosti Broker Consulting? Klikněte na logo níže.