Nákladová efektivnost

Díky využívání efektivnějších pasivních investičních nástrojů nabízíme v rámci OK Smart ETF poplatky na úrovni velmi levných indexových fondů.

V rámci varianty Exclusive nabízíme poplatkovou strukturu, jaká nemá na trhu obdoby. Z hlediska celkové nákladovosti produktu (Total Expense Ratio – TER) se tak dostáváme k hodnotám řádově nižším než u nejčastěji sjednávaných aktivně řízených smíšených fondů s vyváženou až dynamickou strategií. To vše díky tomu, že aktivní správu fondu efektivně soustředíme jen na ty oblasti, kde můžeme dodat skutečnou přidanou hodnotu

BC_erb
graf_nakladova_efektivnost

* Jde o průměrný TER vypočítaný jako aritmetický průměr TER fondů Active Invest Dynamický; Active Invest Vyvážený;  Dynamický Mix FF; Amundi Fund Solutions – Balanced; Generali Fond balancovaný dynamický. Data k 31. 12. 2018

 

  Běžně prodávaný aktivně řízený fond* 

 

  OK Smart ETF

 

  OK Smart ETF Exclusive (1 až 3 mil. Kč)

 

  OK Smart ETF Exclusive (3 až 10 mil. Kč)

 

  OK Smart ETF Exclusive+

* Jde o průměrný TER vypočítaný jako aritmetický průměr TER fondů Active Invest Dynamický; Active Invest Vyvážený;  Dynamický Mix FF; Amundi Fund Solutions – Balanced; Generali Fond balancovaný dynamický. Data k 31. 12. 2018

Poznámka: TER (total expense ratio) – procento průběžně hrazených nákladů fondu za kalendářní rok vzhledem k průměrné hodnotě jeho vlastního kapitálu. Jde o pravidelně hrazené náklady spojené se správou a provozem fondu jako manažerský poplatek, poplatky za služby depozitáři a audit nebo náklady na reportování různých údajů či výkazů. Nepatří sem však externí transakční náklady vyplývající z obchodování na finančních trzích a standardně ani výkonnostní poplatky či odměny, závislé na dosažené výkonnosti fondu.