Multiasset přístup

Multi-asset přístup představuje v prvé řadě širokou diverzifikaci aktiv, do kterých jednotlivé podfondy investují. Jinými slovy, jde o rozložení investic mezi různé třídy cenných papírů vydávaných společnostmi s různým zaměřením i sektorovým profilem, na více kontinentech a se zastoupením všech klíčových regionů.

Kupříkladu podfond OK Smart ETF na bázi robustního multi-asset přístupu nabízí expozici na všechny významné světové kapitálové trhy – od rozvinuté Evropy a Severní Ameriky až po rozvíjející se trhy Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Skrze podkladová ETF tak portfolio fondu benefituje z vývoje více než 3 000 akcií z celého světa, stovek dluhopisů různého typu a desítek komodit či jiných alternativních aktiv. Toto široce diverzifikované rozkročení nám umožňuje neopomenout lokální zdroje růstu, ale zároveň dobře tlumit případné turbulence.

BC_erb

Rozložení akciové části portfolia

40%
USA a Kanada
33%
Evropa
20%
Rozvíjející se trhy
7%
Asie (vyspělé trhy) + Austrálie

Rozložení dluhopisové části portfolia

50%
Státní dluhopisy ČR
30%
Eurové korporátní dluhopisy
10%
Dluhopisy s vysokým výnosem
10%
EM dluhopisy

Exchange Traded Funds (ETF)

ETFs (Exchange traded funds), tedy burzovně obchodované fondy, jsou moderní investiční nástroj, který si díky svým vlastnostem získává čím dál větší oblibu mezi investory. ETF podle mnohých přinesly do světa investic doslova revoluci. Objem majetku pod správou těchto produktů přesahoval koncem roku 2018 hodnotu 5 bilionů dolarů (přes 110 bilionů korun), přitom v roce 2008 šlo jen o cca 700 miliard dolarů. Podstatu ETF můžeme shrnout do několika bodů.

ikona_nevybirejte_jehlu

Nevybírejte jehlu v kupce sena, kupte si rovnou celou kupku.

ETF ve většině případů pasivně kopírují svůj podkladový index, tedy obsahují například všechny akcie firem, obchodované na dané burze.. To znamená, že se investorovi snaží přinést výnos, který bude co nejblíže benchmarku/trhu a můžeme je chápat jako indexové produkty. Místo toho, aby se například ze slavného indexu S&P 500 tvořeného 500 největšími americkými společnostmi snažilo vybrat ty nejlepší v naději, že se „trefí“ do těch správných, poskytne ETF investorovi možnost podílet se na vývoji celého indexu. Podkladových indexů existuje velmi mnoho, mohou je tvořit desítky, stovky či tisíce akcií, dluhopisů, komodit i jiných aktiv. Z různých regionů, sektorů atd. Byť jen jediné ETF tak umožňuje investorům benefitovat z vývoje nepřeberného množství burzovních titulů. Jak ukazují statistiky, naprostá většina fondů založených na aktivním výběru konkrétních akcií vývoj celého indexu nepřekoná. ETF tento problém úplně míjí.

ikona_vyssi_vykon

Vyšší výkon za nižší cenu

ETF jsou, díky způsobu fungování, nákladově velmi levné. Jejich TER, tedy celková nákladovost, se běžně pohybuje na úrovni několika setin či nízkých desetin procentního bodu. Průměrný TER v Evropě dostupných ETF dosahoval v roce 2017 hodnoty pouhých 0,32 %. Některé aktivně řízené fondy s paradoxně nižší výkonností přitom nezřídka kdy účtují klientům i desetinásobek této hodnoty.

O kolik vydělalo za posledních 25 let ETF postavené na slavném indexu S&P 500 oproti průměrnému aktivně řízenému fondu? Posuďte sami, rozdíl je to drastický…

 Kumulativní výnos v USDAnulizovaný výnos v USD
ETF na index S&P 500900 %9,4 %
Průměrný aktivně řízený akciový fond na index S&P 500632 %8 %
ikona_vysoka_likvidita

Vysoká likvidita

ETF jsou burzovně obchodované. To znamená, že je možné je stejně jako akcie v kterýkoliv okamžik prodat na burze, díky čemuž disponují vysokou likviditou. Jinými slovy, investujete-li do nástroje postaveného na ETF, v každém okamžiku mohou být tato podkladová aktiva přeměněna zpět na peníze, třeba pro odkup investice. Taková vlastnost u finančních nástrojů není zcela častá a představuje další benefit pro investora.

Praktické

snadná expozice na řadu trhů
a aktiv

Diverzifikované

kopírují široké indexy tvořené
řadou aktiv

Bezpečné

podléhají přísné mezinárodní domácí regulaci

Nákladově efektivní

mají velmi nízkou celkovou
nákladovost

Transparentní

složení portfolia a další detaily
jsou zveřejňovány denně

Snadno dostupné

obchodované na burze

Likvidní

obchodované na burze